Časté otázky

Je možno zapůjčit přístroj krátkodobě na akci?

Ano. Rádi Vám zapůjčíme přístroj za jednorázový poplatek 500 Kč bez DPH / přístroj

 • cena je vč. dopravy a instalace
 • hradíte jen spotřebované barely s vodou
 • k přístroji Vám zapůjčíme zdarma držák na kelímky + možnost dodání kelímků

Přístroj Vám dovezeme dle Vašeho požadavku na místo konání.
Pro zajištění zápůjčky nás prosím kontaktujte alespoň 48 hodin před plánovanou akcí a domluvíme vše potřebné.

Lze barelovou vodu zahrnout do nákladů?

Pramenitou vodu, kterou dodává společnost BARLOW s.r.o., lze uplatnit jako daňově uznatelný náklad.

Je opravdu nutná sanitace přístroje?

Ano. Sanitace je nutnou a nezbytnou součástí pro zachování mikrobiologické kvality stáčené balené pramenité vody. Sanitací se rozumí odvápnění a vyčištění všech vnitřních vodních cest z hlediska mikrobiologické kvality. Sanitaci doporučujeme provádět minimálně dvakrát ročně.

Jak lze získat přístroj?

Naše společnost nabízí tři varianty, jak získat přístroj:

 • zakoupení přístroje do Vašeho vlastnictví
 • pronájem přístroje (měsíční nájemné)
 • bezplatné zapůjčení přístroje, které je podmíněno minimálním měsíčním odběrem vody.

Pro bližší informace kontaktujte naše obchodní oddělení (viz. kontakty).

Lze do barelů doplnit vodu z vodovodu?

Nelze. Plnění barelů probíhá na plně automatizované lince bez zásahu lidské ruky. Barely jsou uzavřeny vysoce hygienickými jednorázovými uzávěry typu NON-SPILL, které splňují přísné hygienické limity.

Splňuje Vámi dodávaná balená voda kritéria pro každodenní konzumaci?

Svým složením a celkovou mineralizací (299 mg/l) je námi dodávaná balená pramenitá voda Laguna vhodná pro každodenní konzumaci a vyvážený pitný režim.

Je rozdíl mezi označením "pitná" nebo "pramenitá" voda?

Ano, viz. druhy balených vod v kapitole voda. Označení „pitná voda“ se převážně používá u balených vod, které jsou stáčeny z vodovodního řadu a následně upraveny (např. filtrací).

Kam všude vodu vozíte?

Standardně rozvážíme balenou vodu po celém Moravskoslezském kraji. Máme ale i klienty ve Zlínském a Olomouckém kraji.

Dodáváte v barelech i ochucenou vodu?

Bohužel v barelech nelze dodávat ochucenou vodu. Důvodem je možné usazovaní příměsí a znečišťování vnitřních vodních cest přístroje a s tím související mikrobiologické problémy.

Jak mám odhadnout počet odebíraných barelů?

S odhadem počtu odebíraných barelů Vám rádi pomohou naši pracovníci. Rovněž také nabízíme možnost bezplatného zapůjčení přístroje na 14 dní a ověřit si tak spotřebu barelů přímo v praxi.

Jak mám skladovat vodu a jak dlouho vydrží?

Barely skladujte v chladu a temnu, mimo dosah slunečního záření. Minimální trvanlivost je uvedena na víčku a činí cca 5-6 měsíců při dodržení výše uvedených podmínek. Po otevření (nasazení na přístroj) doporučujeme spotřebovat vodu do cca 14 dnů.

Užitečné rady

Z přístroje uniká voda. Co mám udělat?

 • Jestliže k unikání vody došlo po výměně barelu, vypněte vypínače na zadní straně přístroje, sundejte barel, odpusťte z obou kohoutků všechnu vodu a nasaďte nový barel. Zapněte přístroj a zkontrolujte, zda nikde neuniká voda. Pokud je vše v pořádku, došlo k předchozímu úniku vody v důsledku mikroskopické trhliny na naraženém barelu.
 • Jestliže se jedná o přístroj s napojením na vodovodní řád, uzavřete hlavní uzávěr přívodu vody a kontaktujte servisní středisko.

Proč z modrého kohoutku neteče vychlazená voda?

 • Zkontrolujte, zda je zapojen síťový kabel.
 • Zkontrolujte pojistku. Ta se nachází v zadní části přístroje.
 • Zkontrolujte, zda nedošlo k výpadku proudu.

Kompresor pracuje, ale voda není studená.

Kontaktujte servisní středisko, náš technik provede kontrolu stavu chladícího okruhu.

Proč není k dispozici horká voda?

 • Zkontrolujte, zda je spínač pro horkou vodu v poloze On (zapnuto).
 • Ověřte, zda je zapojen síťový kabel.
 • Zkontrolujte stav pojistky.
 • Zkontrolujte, zda nedošlo k výpadku proudu.
 • Neodebral někdo před Vámi velké množství horké vody?
 • Pokud není problém v předchozích bodech, došlo ke zkratu na ohřevné spirále a kontrolka ohřevu vody neustále svítí. V tomto případě kontaktujte servisní středisko.

Napište nám

Máte-li jakýkoliv dotaz směrem k nám, můžete k tomu využít tento kontaktní formulář.
Po odeslání Vám odpovíme v nejbližším možném termínu.

Aquamaty, které by Vás mohly zajímat

Služby

Servis aquamatů

Pro zákazníky zajišťujeme záruční i pozáruční servis aquamatů, vč. dodávek náhradních dílů. Po dohodě je možno po dobu opravy zapůjčit bezplatně náhradní přístroj.

Sanitace

Sanitace je nutnou součástí pro zachování mikrobiologické čistoty, kvality stáčené pramenité vody a taktéž nutností pro bezproblémový chod aquamatů.

Další informace

Servis zařízení na vodovodní řad

Pro zákazníky zajišťujeme záruční i pozáruční servis aquamatů, vč. dodávek náhradních dílů. Pravidelné výměny filtrů a sanitaci zařízení. Servis provádíme v pracovní dny do 24 hodin od nahlášení poruchy. Po dohodě je možno po dobu opravy zapůjčit bezplatně náhradní přístroj.