Sanitace

Sanitace je nutnou součástí pro zachování mikrobiologické čistoty, kvality stáčené pramenité vody a taktéž nutností pro bezproblémový chod aquamatů.

Kvalitu stáčené vody, vody kterou pijete, ovlivňuje několik faktorů. Mezi nejdůležitější patří:

 • kvalita dodávané balené pramenité vody
 • kvalita a druh použitých konstrukčních materiálů přístroje
 • čistitelnost (sanitace) přístroje
 • umístění přístroje
 • správné používání přístroje
 • správný způsob údržby přístroje ať už od uživatele či lépe servisní firmy

Jestliže přístroj není správně umístěn, tzn. není na čistém a větratelném místě, chráněném před přímým slunečním zářením, blízko tepelných zdrojů, ve vlhku a tam, kde jsou přítomny těkavé organické látky (benzinové pumpy, tiskárny, práce s rozpouštědly), je velké riziko vzniku biofilmu, který se může vytvořit na všech plochách, které jsou ve styku s vodou.

Pokud se biofilm vytvoří, voda v zařízení může mít zatuchlou až plesnivou příchuť, problémy budou i s mikrobiologickou kvalitou. Odstraňování biofilmu představuje problém, protože použití běžných dezinfekčních prostředků nebývá úspěšné a obvykle dojde pouze k zahubení mikroorganismů na povrchu biofilmu. V podstatě jedinou účinnou metodou k likvidaci biofilmu je mechanické vyčištění, proto je u aquamatů kladen velký důraz na čistitelnost (sanitaci) přístroje a pochopitelně na to, aby se přístroj skutečně pravidelně čistil.

Sanitace je nutnou součástí pro zachování mikrobiologické čistoty, kvality stáčené pramenité vody a taktéž nutností pro bezproblémový chod aquamatů. Doporučený sanitační cyklus je minimálně jedenkrát za 6 měsíců.

Vlastní sanitace zahrnuje pět základních fází:

 • demontáž součástí přístroje
 • odvápnění přístroje
 • mechanické odstranění biofilmu
 • vnější vyčištění
 • desinfekce vnitřních vodních cest pomocí sanitačního roztoku

Služby

Servis aquamatů

Pro zákazníky zajišťujeme záruční i pozáruční servis aquamatů, vč. dodávek náhradních dílů. Po dohodě je možno po dobu opravy zapůjčit bezplatně náhradní přístroj.

Sanitace

Sanitace je nutnou součástí pro zachování mikrobiologické čistoty, kvality stáčené pramenité vody a taktéž nutností pro bezproblémový chod aquamatů.

Další informace

Servis zařízení na vodovodní řad

Pro zákazníky zajišťujeme záruční i pozáruční servis aquamatů, vč. dodávek náhradních dílů. Pravidelné výměny filtrů a sanitaci zařízení. Servis provádíme v pracovní dny do 24 hodin od nahlášení poruchy. Po dohodě je možno po dobu opravy zapůjčit bezplatně náhradní přístroj.

Aquamaty, které by Vás mohly zajímat

Napište nám

Máte-li jakýkoliv dotaz směrem k nám, můžete k tomu využít tento kontaktní formulář.
Po odeslání Vám odpovíme v nejbližším možném termínu.