Otázky a odpovědi

Jak mám skladovat vodu a jak dlouho vydrží?

Barely skladujte v chladu a temnu, mimo dosah slunečního záření. Minimální trvanlivost je uvedena na víčku a činí cca 5-6 měsíců při dodržení výše uvedených podmínek. Po otevření (nasazení na přístroj) doporučujeme spotřebovat vodu do cca 14 dnů.

Jak mám odhadnout počet odebíraných barelů?

S odhadem počtu odebíraných barelů Vám rádi pomohou naši pracovníci. Rovněž také nabízíme možnost bezplatného zapůjčení přístroje na 14 dní a ověřit si tak spotřebu barelů přímo v praxi.

Dodáváte v barelech i ochucenou vodu?

Bohužel  v barelech nelze dodávat ochucenou vodu. Důvodem je možné usazovaní příměsí a znečišťování vnitřních vodních cest přístroje a s tím související mikrobiologické problémy.

Kam všude vodu vozíte?

Standardně rozvážíme balenou vodu po celém Moravskoslezském kraji. Máme ale i klienty ve Zlínském a Olomouckém kraji.

Je rozdíl mezi označením „pitná“ nebo „pramenitá“ voda?

Ano, viz. druhy balených vod v kapitole voda. Označení "pitná voda"  se převážně používá u balených vod, které jsou stáčeny z vodovodního řádu a následně upraveny (např. filtrací).

Splňuje Vámi dodávaná balená voda kritéria pro každodenní konzumaci?

Svým složením a celkovou mineralizací (299 mg/l) je námi dodávaná balená pramenitá voda Laguna vhodná pro každodenní konzumaci a vyvážený pitný režim.

Lze do barelů doplnit vodu z vodovodu?

Nelze. Plnění barelů probíhá na plně automatizované lince bez zásahu lidské ruky. Barely jsou uzavřeny vysoce hygienickými jednorázovými uzávěry typu NON-SPILL, které splňují přísné hygienické limity.

Jak lze získat přístroj?

Naše společnost nabízí tři varianty, jak získat přístroj:

 • zakoupení přístroje do Vašeho vlastnictví
 • pronájem přístroje (měsíční nájemné)
 • bezplatné zapůjčení přístroje, které je podmíněno minimálním měsíčním odběrem vody.

Pro bližší informace kontaktujte naše obchodní oddělení (viz. kontakty).

Je opravdu nutná sanitace přístroje?

Ano. Sanitace je nutnou a nezbytnou součástí pro zachování mikrobiologické kvality stáčené balené pramenité vody. Sanitací se rozumí odvápnění a vyčištění všech vnitřních vodních cest z hlediska mikrobiologické kvality. Sanitaci doporučujeme provádět minimálně dvakrát ročně.

Užitečné rady při nastalých technických problémech

Z přístroje uniká voda. Co mám udělat?

 • Jestliže k unikání vody došlo po výměně barelu, vypněte vypínače na zadní straně přístroje, sundejte barel, odpusťte z obou kohoutků všechnu vodu a nasaďte nový barel. Zapněte přístroj a zkontrolujte, zda nikde neuniká voda. Pokud je vše v pořádku, došlo k předchozímu úniku vody v důsledku mikroskopické trhliny na naraženém barelu.
 • Jestliže se jedná o přístroj s napojením na vodovodní řád, uzavřete hlavní uzávěr přívodu vody a kontaktujte servisní středisko.
   

Proč z modrého kohoutku neteče vychlazená voda?

 • Zkontrolujte, zda je zapojen síťový kabel.
 • Zkontrolujte pojistku. Ta se nachází v zadní části přístroje. 
 • Zkontrolujte, zda nedošlo k výpadku proudu.

Kompresor pracuje, ale voda není studená.

Kontaktujte servisní středisko, náš technik provede kontrolu stavu chladícího okruhu.

Proč není k dispozici horká voda?

 • Zkontrolujte, zda je spínač pro horkou vodu v poloze On (zapnuto).
 • Ověřte, zda je zapojen síťový kabel.
 • Zkontrolujte stav pojistky.
 • Zkontrolujte, zda nedošlo k výpadku proudu.
 • Neodebral někdo před Vámi velké množství horké vody?
 • Pokud není problém v předchozích bodech, došlo ke zkratu na ohřevné spirále a kontrolka ohřevu vody neustále svítí. V tomto případě kontaktujte servisní středisko.