Elektrorevize

Dle norem ČSN 33 1610 a ČSN 33 1600, je každý podnikatel (zaměstnavatel i OSVČ bez zaměstnanců) povinen mít platné revize elektrických spotřebičů. Mezi elektrické spotřebiče patří i přístroje pro ohřev a ochlazování vody (dále např.: rychlovarné konvice, chladničky, přímotopy, stolní svítidla, počítače, vrtačky, prodlužovací přívody).

  

Pro naše klienty tuto revizi můžeme provést.

 

 

Proč je nutné si nechat provést elektrorevizi?

  1. protože to vyžadují normy ČSN 33 1610 a ČSN 33 1600
  2. protože u Vás může tyto revize kontrolovat IP (Inspektorát Práce)
  3. protože Vám IP může udělit blokovou finanční pokutu do výše 2.000.000,-Kč, dle zákona 251/2005 Sb
  4. protože Vám v případě úrazu/požáru pojišťovna nevyplatí nic, nebo plnění výrazně zkrátí, pokud revizi nemáte. Hrozí Vám důrazný postih za nedodržení zákona, žaloba ze strany poškozeného.
  5. abyste zabránili zbytečnému úrazu, zbytečnému poškození lidského zdraví, nebo újmě na životě
  6. abyste zabránili zbytečnému požáru