Sanitace

 

Kvalitu stáčené vody, vody kterou pijete, ovlivňuje několik faktorů. Mezi nejdůležitější patří:

 • kvalita dodávané balené pramenité vody
 • kvalita a druh použitých konstrukčních materiálů přístroje
 • čistitelnost (sanitace) přístroje
 • umístění přístroje
 • správné používání přístroje
 • správný způsob údržby přístroje ať už od uživatele či lépe servisní firmy

Jestliže přístroj není správně umístěn, tzn. není na čistém a větratelném místě, chráněném před přímým slunečním zářením, blízko tepelných zdrojů, ve vlhku a tam, kde jsou přítomny těkavé organické látky (benzinové pumpy, tiskárny, práce s rozpouštědly), je velké riziko vzniku biofilmu, který se může vytvořit na všech plochách, které jsou ve styku s vodou.

Pokud se biofilm vytvoří, voda v zařízení může mít zatuchlou až plesnivou příchuť, problémy budou i s mikrobiologickou kvalitou. Odstraňování biofilmu představuje problém, protože použití běžných dezinfekčních prostředků nebývá úspěšné a obvykle dojde pouze k zahubení mikroorganismů na povrchu biofilmu. V podstatě jedinou účinnou metodou k likvidaci biofilmu je mechanické vyčištění, proto je u aquamatů kladen velký důraz na čistitelnost (sanitaci) přístroje a pochopitelně na to, aby se přístroj skutečně pravidelně čistil.

Sanitace je nutnou součástí pro zachování mikrobiologické čistoty, kvality stáčené pramenité vody a taktéž nutností pro bezproblémový chod aquamatů. Doporučený sanitační cyklus je minimálně jedenkrát za 6 měsíců.

Vlastní sanitace zahrnuje pět základních fází:

 • demontáž součástí přístroje
 • odvápnění přístroje
 • mechanické odstranění biofilmu
 • vnější vyčištění
 • desinfekce vnitřních vodních cest pomocí sanitačního roztoku