Voda

Dodáváme jen kvalitní vodu

Naše společnost dodává přírodní pramenitou vodu, splňující Vyhlášku č. 275/2004 Sb., o požadavcích na jakost a zdravotní nezávadnost balených vod a o způsobu jejich úpravy, kterou se zavádějí Evropské standardy.
Tato voda je distribuována ve vratných ekologických obalech o objemu 18,9 L nebo 11 L.

 

FLORIAN

Přírodní pramenitá voda FLORIAN pochází z vrtu sv. Florian, který se nachází v ekologicky čistém terénu Slezských Beskyd. Jedná se o hloubkový vrt do čtvrtohorních útvarů. Tato voda svou celkovou mineralizací ve výši 197,00 mg/l byla kvalifikována jako nízkomineralizovaná voda vhodná pro denní používání a vyvážený pitný režim. Tato voda se vyznačuje nízkým obsahem vápníku ve výši 34,07 mg/l.

Výtah z chemické analýzy:

Kationty mg/l anionty mg/l
Ca 34,07 F 0,04
Mg 6,68 CL 12,76
K 1,93 HCO3 94,00
Na 7,22 SO4 26,64
Celková mineralizace: 197 mg/l

Pramenitá voda Florian barel 19 l - 104,70 Kč bez DPH

 

LAGUNA

Neperlivá pramenitá voda LAGUNA pochází z přírodního podzemního zdroje LAGUNA, nacházejícího se v obci Stanislavice v Beskydech. Jedná se o hloubkový vrt do třetihorních a čtvrtohorních útvarů, který je chráněn několika kamennými vrstvami. Díky zastoupení zdraví prospěšných látek v optimálním složení, je tato voda výborným a lahodným nápojem, který je vhodný pro dodržování pitného režimu pro všechny věkové kategorie.

Výtah z chemické analýzy:

Kationty mg/l anionty mg/l
Ca 55,50 F 0,09
Mg 4,95 CL 6,80
K 1,05 HCO3 200,00
Na 10,30 SO4 40,70
Celková mineralizace: 300 mg/l

Pramenitá voda Laguna barel 18,9 l - 104,70 Kč bez DPH

Pramenitá voda Laguna barel 11 l - 90 Kč bez DPH

Obsahem ethanolu a cukru výše uvedené vody vyhovují požadavkům Nařízení vlády č. 178/2001, v platném znění, kterou se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci (§ 5, čl. 4) a lze je tedy poskytnout zaměstnancům jako ochranný nápoj při ztrátě tekutin do trojnásobku hygienického limitu (nařízení vlády č. 361/2007 Sb. , §8, odst. 3). V případě překročení tohoto limitu řeší naše společnost tuto problematiku instantním "Ochranným nápojem".

 

Pramenitou vodu, kterou dodává společnost BARLOW s.r.o., lze uplatnit jako daňově uznatelný náklad.

 
Výše uvedené ceny jsou základní. Po dohodě lze sjednat množstevní slevu.
V ceně je zahrnuta doprava vody k odběrateli a to do 24 hodin od objednání.